Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD) våren 2018

This page in English

Har du funderat över hur studenter lär sig? Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir man en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Kursperiod: vecka 3-19, 2018

Kort beskrivning

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Pingpong och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

När och var?

Kursen startar den 15 januari med arbete i Ping Pong. En gemensam campusdag arrangeras den 26 januari på KI Campus Solna. Syftet med dagen är att dels ge en introduktion till kursen men framför allt att ge deltagare möjlighet att träffa sin lilla kursgrupp och handledare och börja formas som grupp. Observera att den här dagen på campus är mycket viktig. Campusdagen kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska. Kursen avslutas fredag 11 maj då examinationsuppgiften senast laddas upp i Ping Pong.

Översikt

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i PingPong.

Vecka 3-4 (15 januari - 26 januari): Introduktionsvecka

  • Kursen öppnas upp i Ping Pong den 15 januari.
  • Presentation och förberedelsearbete i Ping Pong.
  • Campus dag den 26 januari, kl. 9.00 - 15.00.
    Det kommer att arrangeras en workshop 'Experience Ping Pong from the student perspective' under campus dagen, 15:00 – 16:30 (anmäl dig senast 22 januari. Minimum 10 deltagare)

Vecka 5-6 (29 januari – 9 februari):

Modul 1 - Kunskap och lärande

Vecka 7-8 (12 februari – 23 februari):

Modul 2 - Lärar- och studentroll

Vecka 9 (26 februari – 2 mars):

Sportlov

Vecka 10-11 (5 mars – 16 mars):

Modul 3 - Målbaserad utbildning

Vecka 12-13 (19 mars – 30 mars):

Modul 4 - Undervisningsformer

Vecka 14 (2 April – 6 April):

Påsk

Vecka 15-16 (9 April – 20 April):

Modul 5 - Den professionella läraren

Vecka 17-19 (23 April – 11 May):

Modul 6 – Examination
(inlämning av examinationsuppgift senast den 11 maj)

Förberedelser

Kursdeltagare behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling och behöver kunna delta den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion via lärplattformen Ping pong. Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och andra (t.ex. landstingsanställda) som undervisar Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Antal deltagare:
42 (6 deltagare i varje grupp)

Anmälan

Adjunkt

Ann-Kristin Sandberg

Telefon: 08-524 836 60
Enhet: Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
E-post: Ann-Kristin.Sandberg@ki.se
  

Länkar

DocentKursLärandeLärarePedagogik