Grundläggande högskolepedagogik campus, (GHPC) hösten 2018

This page in English

Har du funderat över hur studenter lär sig? Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir man en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande och bli inspirerad av kursen!

Kursveckor: 36-37, 40-41 och 43

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier och förläggs på heltid i två 2-veckorsperioder och två avslutningsdagar. Utöver de schemalagda dagarna under dessa veckor tillkommer en del eget arbete för bl.a. inläsning av litteratur, planering av ett undervisningstillfälle i din egen praktik, auskultation och examinationsuppgift. Möjlighet till nätuppkoppling under kursen behövs. Närvaro på schemabundna dagar är obligatorisk. Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och personer (t.ex landstingsanställda) som undervisar Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Citat från tidigare deltagare:

Jättebra kurs för övrigt, jag har lärt mig väldigt mycket, både från kursen som sådan men också på grund av alla trevliga diskussioner med andra kursdeltagare.

Jag fick en arsenal med olika metoder att använda.

Examinationsuppgiften … man fick föra ihop de olika delarna av kunskap och skapa en röd tråd i det man lärt sig. Jag kommer att kunna använda texten till både ansökningar och min pedagogiska portfölj vilket känns bra.

Anmäl dig här

Anmälan öppen från 15 mars

Adjunkt

Ann-Kristin Sandberg

Telefon: 08-524 836 60
Enhet: Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
E-post: Ann-Kristin.Sandberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

E-post: karin.wrango@ki.se

LärandeLärarePedagogik