Grundläggande arbetsmiljöutbildning - SAMarbete för hälsa och resultat i verksamheten

Denna utbildning vänder sig till dig som är ny i rollen som skyddsombud/studerandeskyddsombud, chef, HR/personalhandläggare eller ledamot i Arbetsmiljönämnden/arbetsmiljögrupper.

KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart 5:e år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen.

Utbildningen hålls under 2,5 dagar och ger de grunder du behöver för att kunna driva och samarbeta i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Teoripass varvas med gruppdiskussioner och övningar som har koppling till KI:s interna arbetsmiljöarbete.

Utbildningen ges regelbundet höst och vår på svenska. Vid behov kan den också genomföras på engelska.

Ur innehållet

  • Få en bra koll på de arbetsmiljöregler som gäller din verksamhet
  • Vem ansvarar för vad och hur ska SAMverkan gå till i arbetsmiljöarbetet?
  • Skyddsombuds viktiga funktion och rättigheter
  • Hörnpelare i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Säker arbetsmiljö (brandskydd, laboratoriesäkerhet m.m.)
  • Viktiga områden att bedöma vid skyddsronder
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Hälsoarbete och friskfaktorer – fysiskt och psykiskt

Föreläsare

Konsulter från Previa Företagshälsa, KI:s huvudskyddsombud, medarbetare från Miljö- och säkerhetsenheten samt HR-konsulter och friskvårdsmedarbetare från HR-avdelningen.

Kurstillfällen

Kontaktperson

HR-specialist

Margareta Bratt Carlström

Telefon: 08-524 879 78
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: margareta.bratt@ki.se

Arbetsmiljö