’Grönt ljus’ – godkännande av handledare inför nytt doktorandprojekt

Publicerat 2017-05-15 17:54. Uppdaterat 2017-09-13 16:19This page in English

Från och med hösten 2017 måste det finnas ett godkännande från institutionen för att en handledare ska få initiera ett nytt doktorandprojekt och rekrytera en ny doktorand. Sådana processer finns redan idag på flera institutioner men från och med 1 augusti kommer det att vara infört överallt.

Om du har planer på att rekrytera en doktorand bör du alltså kontakta din institution för vidare instruktioner. Observera att detta gäller alla, även då forskarutbildning t.ex. genomförs inom en anställning på SLL eller om doktoranden har ett externt stipendium.

Syftet med ’grönt ljus’ är att i ett tidigt skede säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet.

Läs mer om grönt ljus

AntagningForskarutbildningHandledareRekrytering