Global transportservice

This page in English

KI har ramavtal för perioden 2014-10-01 till 2018-09-30 med tre transportörer som har tillstånd att frakta vetenskapliga prover som klassas som farligt gods. 

Följande leverantörer finns med i rådande ramavtal "Bud och transport vetenskapliga prover och djur"

Marken är upphandlad leverantör för:

 • Expressbud vetenskapliga prover och dokument
 • Transport av temperaturkänsligt vetenskapligt material
 • Transport av farligt gods
 • Transport av djur

World Courier, (WC) är upphandlad leverantör för:

 • Transport av temperaturkänsligt vetenskapligt material
 • Transport av farligt gods
 • Transport av radioaktivt material
 • Transport av djur

World Courier är även upphandlat för transport av prover mellan verksamheterna i Solna och Flemingsberg.

Your Special Delivery Services, (YSDS) är upphandlad leverantör för:

 • Expressbud vetenskapliga prover och dokument
 • Transport av temperaturkänsligt vetenskapligt material
 • Transport av farligt gods
 • Transport av djur

Läs mer om respektive leverantör i Avtalskatalogen, klicka i "contract", sökord "transport".

Kontaktuppgifter

Marken: telefon 08-594 414 20, mobil: 070-215 35 90 Jeanette Olsson, e-post: jeanette.olsson@marken.com

World Courier: telefon 08-594 414 80, e-post: ops@worldcourier.se

Your special delivery service: telefon: 08-518 004 00, e-post: order.sto@ysds.com