GDPR: projektstatus och pågående arbete

Publicerat 2018-02-13 12:48. Uppdaterat 2018-03-21 12:43This page in English

Systeminventeringen har gett en lista på 434 olika program/applikationer som används vid respektive institution utöver de KI-gemensamma systemen. Av dessa hanterar cirka 320 personuppgifter.

Vi behöver nu gå vidare och säkerställa att vi har de tekniska skydden på plats den 25 maj samt förtydliga var personuppgifter får lagras. Under mars månad informationsklassar vi KI-gemensamma system och lagringsplatser för att kunna informera om dessa under april. Under april kommer vi sedan att informationssäkra institutionernas specifika lagringslösningar och de vanligast förkommande systemen/applikationerna.

Utöver detta så pågår arbete med att:

  • Ta fram och förtydliga processer för incidenthantering och registrerades rättigheter
  • Ta fram checklista och förtydligande runt personuppgiftsbiträdesavtal och samtycken. 
  • Uppdatera befintliga riktlinjer och regler vad gäller hantering av personuppgifter inför arbete med att ta fram anvisningar.
  • Förbereda kartläggning av personregister