GDPR: projektstatus och pågående arbete

Publicerat 2018-01-19 16:22. Uppdaterat 2018-02-09 12:45This page in English

Arbetet  har startat igen efter vinteruppehållet och det som pågår nu inom ramen för projektet att införa GDPR på KI är:

  • Insamling och uppdatering av befintliga riktlinjer och regler vad gäller hantering av personuppgifter inför arbete med att ta fram anvisningar som beräknas vara klart till början av april
  • Översyn av nuvarande personuppgiftsbiträdesavtal för att skapa rekommendationer för hur de ska hanteras, samt att ta fram anvisningar gällande upprättande av nya personuppgiftsbiträdesavtal
  • Översyn av nuvarande samtyckesmallar för att uppdatera dessa till GDPR
  • Uppdatering av informationsklassningsmodellen inför informationsklassning av i första hand rekommenderade lagringsplatser, i andra hand gemensamma systemlösningar för KI och i tredje hand lokala systemlösningar för institutionerna

Länkar