GDPR på LIME

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dig som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Hur påverkar GDPR dig?

Vi måste anpassa vår verksamhet till de nya reglerna. GDPR kommer innebära en del förändringar.

Därför måste vi till exempel: 

  • dokumentera hur vi behandlar personuppgifter
  • hantera personuppgifter på ett säkrare sätt
  • ordna med bättre information till registrerade (personer som personuppgifterna handlar om)
  • ordna med rutiner för att lämna utdrag ur behandling av personuppgifter.

GDPR påverkar i stort sett allt vi gör. Arbetet med att se till att vi hanterar personuppgifter på rätt sätt är omfattande. På KI finns en projektgrupp som arbetar med att anpassa hela KI:s verksamhet till de nya bestämmelserna. 

Linus Askenfelt och Ludvig Andersson är kontaktpersoner gentemot den centrala projektgruppen på KI.

Dokument

Excelmall för register av personuppgifter 

Mallen finns på svenska och engelska. Använd mallen för att dokumentera behandling av personuppgifter. 

Här hittar du även en beskrivning och handledning för Artikel 30-formuläret.

Presentationer om GDPR

Frågor om GDPR på LIME

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ludvig.andersson@ki.se

Arkivarie

Linus Askenfelt

Telefon: 08-524 833 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: linus.askenfelt@ki.se

Mer information om GDPR på KI

Länkar