GDPR på Karolinska Institutet

This page in English

Dataskyddsförordningen för behandling av persondata (GDPR, General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018 i Sverige. Här hittar du information om GDPR och om projektet som hanterar dataskydd på KI. All kompletterande nationell lagstiftning är inte beslutad ännu, och projektet att införa anpassningar till GDPR på KI kommer att fortsätta under hösten 2018.