GDPR på Karolinska Institutet

This page in English

Dataskyddsförordningen för behandling av persondata (GDPR, General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018 i Sverige. Här hittar du information om GDPR och om projektet som hanterar GDPR på KI.

Magnus Stenbeck, sekreterare i forskningsdatautredningen kommer att hålla öppna föreläsningar gällande innebörden av GDPR. De är öppna för alla anställda på KI, både administratörer, lärare, doktorander och forskare. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Antal platser är begränsade. Se plats och tid nedan.