Ganesh Phad tilldelas årets Sven Gard-stipendium

Publicerat 2019-05-16 12:33. Uppdaterat 2019-05-16 12:40

Ganesh Phad får priset för sin avhandling Repertoire diversity and maturation of HIV-1 vaccine-induced B cell responses.

Ganesh Phad. Photo by Prasad Murudkar.

Årets mottagare av Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi 2018, är Ganesh Phad vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).

De sakkunnigas motivering lyder: "Ganesh Phad presenterade sin avhandling baserad på fyra originalartiklar, varav tre har publicerats i mycket välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och en är i manuskriptformat. Avhandlingen fokuserade på HIV-1 och de immunogena egenskaperna hos ytterhöljets glykoproteiner. Syftet med studien var att förstå hur HIV-1 undkommer det antikroppsförmedlade immunsvaret och hur själva antikroppsrepertoiren påverkas avseende aktivitet mot neutraliserande och icke-neutraliserande epitoper. Resultaten förväntas få bred tillämpning inom fältet viral immunitet. "

PrisStipendier