Gammelgården

This page in English

Entréplan i anrik gårdsbyggnad bredvid Aula Medica med plats för 14 deltagare.
Nobels väg 2, Solna

Gammelgården på campus Solna

Utrustning

Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Lokalen bokas per telefon på +46 (0) 8 524 866 00

Karta

Länkar

Campus