Fysisk aktivitet på recept

Ett sätt att förebygga och behandla olika sjukdomar är att ordinera FaR®, Fysisk aktivitet på recept, som är en metod för att främja fysisk aktivitet.

FaR® på KI

På KI har företagshälsovården, Previa, och Friskvården KI ett samarbete vad gäller FaR® för KI-anställda. Friskvården vid KI erbjuder FaR-coaching. Uppföljning görs hos Previa efter 3 och 6 månader.
Du kan även kontakta Friskvården om du fått ett FaR utskrivet av annan vårdgivare, för att kunna bedriva träning i nära anslutning till arbetsplatsen.

Riktlinjer

Följande riktlinjer gäller för FaR® vid Karolinska Institutet och har beslutats i Arbetsmiljönämnden:

Receptet ska vara utskrivet av legitimerad sjukvårdspersonal.
Receptet följer mottagaren som kontaktar Friskvården för bokning av personligt möte och programupplägg.
En timme per vecka av betald arbetstid, utöver den redan införda "friskvårdstimmen", får utnyttjas för FaR®-träning.
För att få utnyttja FaR-timmen krävs en anställningsgrad på minst 50%.

Friskvårdsansvarig

Patrik Emanuelsson

Telefon: 08-524 867 16
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: Patrik.Emanuelsson@ki.se

Friskvårdskonsult

Anna Christiansen

Telefon: 08-524 880 79
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: anna.christiansen@ki.se

Länkar

Fysisk aktivitet