Fyll en timme Friskvård

Hos Friskvården kan du tanka din friskvårdstimme med olika former av rörelse och återhämtning. Genom att gå på våra pass kan du lära dig hur du kan träna.

Fyll din friskvårdstimme

Läs mer om BASE i Huddinge

Läs mer om Loftet och Lugna Rummet i Solna

KI vill att alla medarbetare tar ett aktivt ansvar för sin egen hälsa. Som stöd har medarbetare* möjlighet att använda en betald arbetstimme (inom ordinarie arbetstid) per vecka att använda till hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteterna ska i första hand ske under arbetstid som en aktiv paus och vara förankrade med närmaste chef. Hit räknas exempelvis:

Aktiviteter arrangerade av KIs hälsoinspiratörer
Friskvårdens träning och riktade aktiviteter
Campusnära egenträning (promenad, löpning, uteträning)

Friskvårdstimmen kan ej delas upp i mindre delar än 30min/tillfälle; ej ackumuleras eller tas ut i förskott.

*med anställningsgrad över 50%