Funderar du på att anordna uppdragsutbildning?

Funderar du på att anordna uppdragsutbildning, vill du få hjälp med att komma igång eller har du andra frågor, kontakta oss gärna.

KI:s mål för uppdragsutbildning

KI ska arbeta aktivt med att föra ut forskning och utveckling till samhället genom att anordna utbildning på uppdrag av näringsliv, landsting, kommuner och andra parter.

 • Bidra till samhällets utveckling och minska steget mellan forskning och klinik/näringsliv.
 • Ge forskare och lärare möjlighet till direkt dialog med verksamheter/kliniker där ny kunskap ska användas.
 • Öka den totala utbildningsvolymen på KI och därmed stärka förutsättningarna för hög kvalitet i utbildningsverksamheten.
 • Uppdragsutbildning ska vara en planerad del av institutionernas verksamhet.
 • Öka institutionernas utbildningsvolym genom att skapa nya och fler utbildningar.

Steg för steg - så går det till

 1. En idé tar form, antingen från institutionens sida, eller en beställning från en kund
 2. Möte mellan uppdragsutbildning och institutionen för att diskutera upplägg etc.
 3. Kostnadskalkyl tas fram
 4. Kursplan tas fram (om kursen är poänggivande)
 5. Marknadsföringsplan och material tas fram
 6. Publicering på vår hemsida och marknadsaktiviteter genomförs
 7. Vi tar fram avtal med kund och överenskommelse med institutionen
 8. Vi tar emot anmälningar och frågor 
  (vi hjälper till i vissa fall med bokning av fika och lokal)
 9. Kursen genomförs av institutionen 
 10. Vi sammanställer utvärderingar och återrapporterar till institutionen
 11. Vi fakturerar kund och för över pengarna till institutionen

Olika utbildningstyper

Så fungerar vår prissättning

Prissättning

Uppdragsutbildning