Friskvårdens kurser

Friskvården erbjuder kurser för KI-anställda med inriktning på stresshantering och sömn.

Mindfulness (MBSR)

Det här är en kurs i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) med 8 kurstillfällen och en heldag, plus hemuppgifter om ca 45 minuter per dag. MBSR har visat god effekt på immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet, oro, sömnsvårigheter och andra stressrelaterade besvär. Många deltagare upplever ökad medvetenhet och koncentration. Det självutvecklande arbetet under kursen leder ofta till ökad motståndskraft och större livsglädje. Gruppstorlek: 8 - 20 personer. Nästa kurs är ännu inte planerad för 2019.

ACT at Work

Syftet med kursen är att öka förståelsen för vad som påverkar våra tankar, känslor och handlande och träna olika förhållningssätt och verktyg för ökad hanterbarhet av arbetsdagen. Grunden i ACT kan sammanfattas med ”Accept, Choose, Take action”. Acceptans är en kontextuell förändringsstrategi som handlar om en villighet att vara öppen för alla upplevelser samtidigt som man aktivt väljer att röra sig i sin värderade riktning.Kursen omfattar 8 obligatoriska träffar och hålls på svenska. Gruppstorlek: 8-12 personer. Kursen hålls en gång per termin. Vid intresse kontakta Elisabeth Svanfeldt:

Hälsopedagog

Elisabeth Svanfeldt

Telefon: 08-52486643
Mobil: 070 6076643
E-post: elisabeth.svanfeldt@ki.se