Från kursidé till annonsering i kurskatalogen

This page in English

Planerar du att anordna en forskarutbildningskurs? Här ser du flödet från kursidé tills att kursen annonseras via kurskatalogen. 

Tänk på att de flesta kurser ska ges inom ett forskarutbildningsprogram och att kontakt med ett eller flera program behöver tas på ett tidigt stadium.

Flödesbild från kursidé tills att kurs är publicerad i kurskatalogen.

Viktigt för dig som anordnar kurser

För att anordna en kurs behövs en av Kurs- och programkommittén fastställd kursplan och ett kurstillfälle*. Dessa skapas i kursdatabasen KIWAS. Läs mer om hur detta går till på sidan Kursplaner och kurstillfällen.
* Undantag är bl.a. kurser tillhörande forskarskolor - dessa behöver inte ett godkänt kurstillfälle i KIWAS

Finansiering kan sökas på olika sätt, beroende på om det är en fristående kurs (se Söka medel för fristående kurser) eller en kurs som ska ingå i ett forskarutbildningsprogram (se nedan).

Se också Aktuella deadlines.

Kurser inom forskarutbildningsprogram

De flesta kurser på forskarnivå anordnas inom ramen för ett långsiktigt kursprogram för något av KI:s forskarutbildningsprogram och forskarskolor

Om du planerar att anordna en forskarutbildningskurs, undersök först om kursen kan arrangeras och finansieras av ett eller flera lämpliga forskarutbildningsprogram. Börja med att kontakta en programkoordinator.

Länk till program och koordinatorer.

Antiplagieringssystemet Urkund

På KI gäller att antiplagieringssystemet ”Urkund” ska användas vid examinationer på forskarutbildningskurser då kursledaren anser det vara lämpligt. Se vidare Disciplinärenden.

Kursvärdering

Det är (sedan juni 2002) obligatoriskt för KI:s kursgivare att utvärdera sina kurser, för att ge studenterna möjlighet att framföra sina synpunkter och erfarenheter. Utvärderingen görs elektroniskt med en generell utvärderingsmall för kurser på forskarnivå. Se Kursvärdering och kursutvärdering.

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

ForskarutbildningForskarutbildningsprogramKurs