• Framtidsrådet thanks Harriet
  • Framtidsrådet Facebook

Framtidsrådet vid KI

This page in English

Framtidsrådet kämpar för att göra Karolinska Institutet till en attraktiv arbetsplats för morgondagens studenter och anställda. Genom att inhämta idéer och synpunkter från medarbetare och studenter vill Framtidsrådet initiera nya projekt som bidrar till att KI ska vara modernt, dynamiskt och nytänkande.

Händelser

Spring Mingle: Ethics & the Future 2017

Ethics Spring MingleAs KI takes ethical issues in research seriously, Framtidsrådet feels that an open discussion fully devoted to ethical issues in research is appropriate for the KI community and larger public.  

Framtidsrådet has arranged Spring Mingle for the KI community about ethical issues in research. Due to recent events regarding the Macchiarini case, KI and medical research in Sweden has seen a decrease in trust among the public.  https://v-a.se/2016/12/ny-va-barometer-macchiarini-sanker-fortroendet/

During the event we will have three inspirational talks providing unique perspectives around research ethics and following we will have an interactive mingle for all participants to continue the discussion around ethics at KI.

#TeachKI - how to make your knowledge stick - an afterwork seminar

Annika Wernerson, Dean of Education, at #TeachKIDen 20 maj 2015 kl. 17:00 arrangerade Framtidsrådet ett afterwork seminarium för alla som undervisar på KI. Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning, var på plats, samt vinnarna av KI:s pedagogiska pris 2014 Lars Henningsohn och Robert Harris. Förutom inspirerande bidrag bjöd seminariet på mingel och finger food. Seminariet ägde rum vid torget utanför biblioteket i Solna.

Nov2k 2014

Den 20-21 november ordnas Nov2K 2014 i Huddinge och Framtidsrådet kommer att vara på plats båda dagarna för att att intresserade ska kunna ställa frågor och komma med tips och idéer till oss på Framtidsrådet.

Läs mer om Nov2k 2014 på deras webbsida (sida på engelska)

Framtidsrådet deltar på Lärardagen

Första oktober ägde Lärardagen rum på Solna Campus, i Berzeliuslaboratoriet (BZ), Berzelius väg 3. Framtidsrådet var på plats för att mingla och för att intresserade ska kunna ställa frågor och komma med tips och idéer till oss på Framtidsrådet. Mellan 10.30-12 hölls det även olika workshops med bland annat OpenLab, SE Forum och Until Further Notice. Läs mer om Lärardagen.

Nya medlemmar i Framtidsrådet

Nu har nya medlemmar till Framtidsrådet rekryterats och de nya medlemmarna kan du läsa mer om under "medlemmar". Framtidsrådet är ett av de råd som svarar direkt under rektor, som framtidsrådetmedlem arbetar man med olika projekt som startas och drivs av gruppens meddlemmar. Dessa project har inkluderat enkäter, pubbar, TEDx, debattartiklar och nu senast KI Evolution (se mer på "Framtidsrådets historia")

If you are interested, please send us your CV and write a few words on why you’d like to join Framtidsrådet. Send this information to; famtidsradet@ki.se

KI Evolution!

KI Evolution LaunchDen 14:e oktober 2013 startade KI Evolution projektet i full skala och under två veckor distribuerades vykort till hela KI. Åtta tusen vykort skickades ut till anställdas postboxar och till de gemensamma utrymmena för studenter. Framtidsrådet kommer att använda alla kommentarer och idéer som våra kollegor och studenter har skickat in, som inspiration för kommande projekt.Många av svaren finns tillgängliga på vår tumblr sida.

KI Evolution pilot avslutad

KI Evolution Pilot EndingKI Evolution projektet kommer starta i höst 2013 över KI, men vi i Framtidsrådet har nu innan sommaren utfört en pilot av projektet på Instutitionerna Neurovetenskap och MEB. Vi har därmed redan fått in massa idear från kollegor som famtidsrådet kommer nu sammanfatta och börja förbereda sig för hösten.

 

Nu lanserar vi KI Evolution

Launching KI EvolutionKI evolution är Framtidsrådets nya projekt som kommer beröra just Dig som arbetar och studerar på KI. Under hösten kommer ni finna vykort över hela Karolinska Institutet och Sjukhuset, där Du har möjlighet att göra din röst hörd och berätta hur du skulle förbättra KI. Vi i Framtidsrådet kommer samla era förslag. Vi kommer även samla de projekt och fristående organistioner på KI som bidrar redan idag med att fylla i där KIs resurser idag inte räcker till. Tillsammans vill vi att detta ska bli en ny spelplan för framtida utveckling av organisation och tjänster för arbetande och studenter på KIs campus.

Framtidsrådet på Rektorsinstallation

President InstallationUnder Rektorsinstallationen den 25 Januari välkomnar vi våran nya rektor och avslöjar vårt nya projekt som kommar synas på campus redan under våren. Framtidsrådet är direkt underställt rektor och är en av dennas råd. Tillsammans med vår nya rektor Halmsten startar vi ett nytt projekt som döpts till KI Evolution. Läs vårt tal själv

 

Framtidsrådet tackar Rektor Harriet

Framtidsrådet thanks HarrietDen 19:e December var det avtackning för Rektor Harriet Wallberg-Henriksson av de som jobbat henne närmast. Framtidsrådet är ett av rektors flera råd och var självklart där för att tacka henne för åren som varit och önska henne lycka till i framtida göromål. Hennes present från Framtidsrådet blev ett "KI evolution" paraply som ett tecken på den uppskattning vi känner för att hon har stöttat oss i att genomföra just detta projekt.

Framtidsrådet firar 10 år!

Famtidsrådet Celebrates 10 Years2012 blev framtidrådet 10 år och firade med Alumniträff där både Rektor Harriet Wallberg-Henriksson och Prorektor Jan Andersson medverkade. Kvällen började med en workshop led av Docent Robin Teigland som fokuserade på att skapa meningsfulla nätverk och fortsatte med att diskutera den roll som framtidsrådets haft, har och skall ha i framtiden. 

 

Framtidsrådet arrangerar nästa TEDxFramtidsrådet arranges the next TEDx

5 Oktober 2011 gick KIs andra TEDx av stapeln. Temat denna gång var "Learning to innovate – innovating to learn". Läs mer och se videoklippen på TEDx Karolinska Institutets egen hemsida. 

Framtidsrådet arrangerat KIs första TEDx

Framtidsrådet arranges KI's first TEDx15 December 2010 arrangerade Framtidsrådet KIs första TEDx med temat "Creativity Leading to Knowledge" och talare som bl a förre rektor Hans Wigzell. "TED talks", där man låter experter och personer som åstakommit fantastiska ting delge detta under en kortare presentation, har blivit mycket populärt runt om i världen. Nu äntligen har det kommit till KI och du kan se presentationerna på TEDx Karolinska Institutet.

Medlemmar

Bibliotekarie

Linda Åström Wennbom

Telefon: 08-524 840 33
Enhet: Undervisning & handledning
E-post: linda.astrom.wennbom@ki.se

Projektsamordnare

Anneliese Lilienthal

Telefon: 08-524 867 56
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: anneliese.lilienthal@ki.se

Samordnare

Matilda Drakvingen

Telefon: 072-857 68 06
Enhet: Ledningskansli
E-post: matilda.drakvingen@ki.se

Framtidsrådets historia

Framtidsrådet's Alumni Event
En tidslinje fylld med Framtidsrådets prestationer under 10 år skapades inför alumniträffen. Foto: Erik Cronberg

Framtidsrådet på KI gör inte bara mycket idag, utan har i över 10 år arbetat för att göra KI till en mer attraktiv arbetsplats för morgondagens anstälda och studenter. Genom erhört engagemang från Framtidsrådets medlemmar som suttit sin mandatperiod på 2 år, har flera projekt bedrivits som i kronologisk ordning beskrivs nedan.

Tidslinje

2018 "Collaboration" - In Progress 2010 TEDx med tema "Creativity Leading to Knowledge"
2017 Ethics Mingle  2009 Debattartiklar
2015 #TeachKI - seminarium med fokus på lärande 2008 Workshop “The Challenge of the New University”
2014 Projekt: #TeachKI 2007 The KI pub
2013-2014 KI Evolution 2006 
The faculty pub
Carreer center proposition
Co-worker survey
2012 Alumniträff och workshop 2005 
Proposition for research eductation directives
Carreer paths proposition
2011 TEDx med tema "Learning to innovate – innovating to learn". 2004 Networking project

Alumner i Framtidsrådet

Adina Feldman Hanna Brauner Pierre Bodin
Amir Samadi Henrik Källberg Ramakrishnan Balakrishnan Kumar
André Wennersten Indira Chivukula Sofia Freland
Anna Dahlerus Italo Masiello Sophia Savage
Anna Kågedahl Jenny Langanger Terese Stenfors-Hayes
Anna-Clara Hollander Jessica Cedervall Therese Dahlberg
Anna-Karin Rosman Johanna Andersson Tobias Karlsson
Björn Schilstrom Johanna Diehl Vilhelmina Ullemar
Carl Savage Jonas Axelsson  
Cat Halthur Jonas Lundberg  
Charlotta Hjerpe (Tenger) Lina Darmell (Rejnö)  
Charlotte Bäckström Maha Yakob  
Douglas Sjövall Maria Sjögren  
Dudi Warsito Mathew Abrams  
Ebba Warén Mattias Samuelsson  
Emma Flordal-Thelander Mette Kirkegard  
Emma Lindström Mia Lindskog  
Fredrik Lindencrona Nina Kaukua  
Gunnar Schulte Pamela Mazzocato  
Gustav Edgren Patriq Fagerstedt  

Länkar

Organisation