FoUUi-Kommittén

FoUUi-kommittén är ett samverkansorgan mellan Södersjukhuset och KI SÖS som handlägger frågor kring forskning, utveckling,utbildning och innovation (FoUUi).

Medlemmar Funktion
Per Torvall Ordförande, KI SÖS
Agneta Lingvall Lundell Sekreterare
Katarina Bohm Representant KI SÖS
Inger Kull Representant KI SÖS
Thomas Nyström Representant KI SÖS
Eva Berggren Broström Representant SÖS
Lennart Boström Representant SÖS
Karin Horstmann Leifland Representant SÖS
Mikael Runsiö Representant SÖS
Sari Ponzer Representant SÖS
Fuad Bahram Adjungerad
Åsa Misic Adjungerad