Förtydligande gällande utbytesdoktoranders försörjning

Publicerat 2019-02-05 12:49. Uppdaterat 2019-02-05 12:49

Utbytesdoktorander, praktikanter eller andra studenter som tillfälligt besöker ett lärosäte, men som inte är antagna till studier i Sverige, kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier. Dessa får istället hanteras i enlighet med vad som gäller för uppehållstillstånd för besök.

Försörjningen ska vara ordnad under den tid personen ska vara i Sverige, antingen genom egna medel eller genom stipendium från hemuniversitetet som huvudregel.

Det förkommer att det stipendium man erhållit från hemma-universitetet inte räcker för att täcka levnadsomkostnaderna i Sverige. Det är därför skäligt att godkänna att universitetet i Sverige kan täcka upp med ytterligare medel.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Kontaktperson: 

Handläggare

Ulla Tunkara

Telefon: 08-524 860 81
Enhet: Internationellt kansli
E-post: Ulla.Tunkara@ki.se