Första tilldelningen av medel för juniora forskare inom ”karriärtrappan” (2014)

This page in English

Styrelsen för forskning (FS) har beslutat om sammanlagt 29 medel för anställningar som forskare, forskare (forskarassistentförlängning) respektive forskarassistent. Detta sker inom ramen för FS:s satsning för att rekrytera juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Som forskare tilldelas (i bokstavsordning):

Maja Jagodic

Francois Lallemand

Kaisa Lehti

Lars H Lund

Konstantin Meletis

Predrag Petrovic

Gunnar Schulte

Camilla Svensson

Antalet behöriga sökande var 101 st. Medlen omfattar 1200 tkr per år i fem år.

Två av anställningarna som forskare finansieras genom en donation av William K. Bowes Foundation.

Som forskare(forskarassistentförlängning) tilldelas (i bokstavsordning):

Igor Adameyko

Fanie Barnabé-Heider

Goncalo Castelo-Branco

Anna Falk

Linda Johansson

Konstantin Meletis

Hong Qian

Jorge Ruas

Anna Smed Sörensen

Kajsa Wing

Antalet behöriga sökande var 37 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i två år.

Som forskarassistent tilldelas (i bokstavsordning):

Christopher Cederroth

Nicola Crosetto

Qiaolin Deng

Karin Jensen

Fredrik Lanner

 Anna Lindstrand

Edmund Loh

Victoria Menendez Benito

Georgios A Sotiriou

Fredrik Wermeling

Petter Woll

Antalet behöriga sökande var 146 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i fyra år.

I det fall någon antagen tackar nej till medlen, kommer närmast följande person på respektive reservlista att antas.

Länkar

Karriär