Forskningsnytt december 2018 ute

Publicerat 2018-12-19 10:34. Uppdaterat 2018-12-19 10:45This page in English

Forskningsnytt kommer ut ungefär en gång i månaden under terminstid och riktar sig till KI:s forskare, från doktorand till seniorprofessor. Nyhetsbrevet bevakar beslut och diskussioner i övergripande ledningsorgan inom forskningen på KI, men även andra källor som kan vara av intresse för verksamma forskare.

December månads nyhetsbrev innehåller bland annat några avskedsord från avgående dekan och prodekan för forskning. Andra rubriker är riktlinjer för alternativa system för elektronisk forskningsdokumentation och rekommendation för nästa års utlysningar inom ”karriärtrappan”.

Läs Forskningsnytt december 2018

Prenumerera på Forskningsnytt

Arkiv – hitta gamla nyhetsbrev

I och med att den nya ledningsorganisationen på KI träder i kraft 1 januari 2019 och styrelsen för forskning läggs ner kommer rutinerna för utgivningen av Forskningsnytt att förändras. Mer information om detta kommer i januari.