Forskningsnytt april 2019 utskickat

Publicerat 2019-04-23 13:34. Uppdaterat 2019-04-23 13:39This page in English

Forskningsnytt är ett internt nyhetsbrev som rapporterar om frågor som rör forskningens organisation och förutsättningar vid Karolinska Institutet. Målgrupp är i första hand universitetets egna forskare.

I Forskningsnytt april 2019 kan du bland annat läsa om forskningskommitténs utökade mandat och planerna på nya professorer med inriktning mot både utbildning och forskning. Nästa Forskningsnytt planeras till i månadsskiftet maj-juni 2019.

Läs Forskningsnytt april 2019

Prenumerera på Forskningsnytt

Arkiv – hitta gamla nyhetsbrev

Länkar