Forskningsdokumentation - att tänka på

This page in English

När dokumentation görs på bästa möjliga sätt kommer ditt och gruppens arbete att underlättas genom att forskningsresultat säkerställs, alla behöriga kan spåra vad som gjorts, det blir lättare att dela resultat, felsökning förenklas, data och information sparas för framtiden och för att kunna reproducera forskningen.

Forskningsdokumentation är också ett lagkrav nationellt och ofta internationellt. Den kan användas som bevis för att det påstådda arbetet har gjorts och är en grund för patent.

Forskningsdata och – dokumentation kan delas in i olika delar, illustrerat här med bilden ovan. Det är viktigt att se till att gruppen har en struktur som tillgodoser god data- och dokumentationshantering i alla dess delar.