Forskningsdokumentation

This page in English

Forskningsdokumentation är en av de viktigaste delarna när man forskar och ska beskriva hela forskningsprocessen - från tanke och idé till publicerat resultat och slutsatser.

Från och med 1 januari 2019 är det obligatoriskt med elektronisk forskningsdokumentation på KI, mer information hittas nedan.