Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V)

This page in English

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) arrangerar ett bredd utbud av lärandeaktiviteter för doktorander inom vårdvetenskap, och dessutom erbjuder samlingsplatser för utbyte av erfarenheter. Forskningsområdet vårdvetenskap definieras utifrån det breda perspektivet och inkluderar studier av komplexa vårdprocesser, vars metodik återfinns inom såväl natur-, human-, och samhällsvetenskaplig som teknologiska vetenskaper.

Kalender för KI:s forskarutbildningsprogram

Datum Event
29 jan 2019 PHSP workshop: "Data management for the field"
13 feb 2019 Doktorandseminarium Disputationen klar och sedan...? Våga post doc utomlands? Erfarenheter från 2 år på Harvard
18 feb 2019 KIB-Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
20 feb 2019 KIB-Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser
06 mar 2019 KIB-Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
12 mar 2019 KIB-Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
13 mar 2019 KIB-workshop: Att skriva populärvetenskapligt – för doktorander och forskare
14 mar 2019 KIB-Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter
21 mar 2019 KIB-Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering
22 mar 2019 KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
26 mar 2019 KIB-Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
28 mar 2019 KIB-Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
30 mar 2019 Rethinking Higher Education: Inspired by the Sustainable Development Goals
30 mar 2019 Rethinking Higher Education: Inspired by the Sustainable Development Goals
16 apr 2019 KIB-Workshop: Open Science-databaser
24 apr 2019 KIB-Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser
25 apr 2019 KIB-Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
06 maj 2019 KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
09 maj 2019 KIB-Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
21 maj 2019 KIB-Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
28 maj 2019 KIB-Workshop: Open Science-databaser
03 jun 2019 KIB-Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
11 jun 2019 KIB-Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
12 jun 2019 KIB-workshop: Muntlig presentation