Forskarutbildningsprogram

This page in English

Karolinska Institutets (KI:s) forskarutbildningsprogram är tematiska och återspeglar stora forskningsområden vid KI. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter inom deras respektive forskningsområden för KI:s doktorander, och bidrar därigenom på ett signifikant sätt till att KI:s forskarutbildning håller en mycket hög kvalitet.

Kalender för KI:s forskarutbildningsprogram

Datum Event
17 okt 2018 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
19 okt 2018 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
22 okt 2018 Föreläsning: Hur du publicerar open access
23 okt 2018 Föreläsning: Publicera open access utan avgift
23 okt 2018 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
24 okt 2018 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
24 okt 2018 Föreläsning: Rektor Ole Petter Ottersens egna reflektioner om open access
25 okt 2018 Föreläsning: Open access-publicering på KI i siffror och bilder
25 okt 2018 Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering
26 okt 2018 Föreläsning: Internationella perspektiv på open access
30 okt 2018 Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information
31 okt 2018 Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter
07 nov 2018 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
13 nov 2018 Lunch seminar: Working conditions for doctoral students in Sweden
13 nov 2018 - 15 nov 2018
Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
19 nov 2018 Föreläsning: Datahanteringsplaner - Vad? Varför? Hur?
19 nov 2018 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
20 nov 2018 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
22 nov 2018 Föreläsning: Datahantering och forskningsdokumentation för epidemiologiska och kliniska forskare (och andra)
22 nov 2018 Seminarium: Att ansöka om disputation
23 nov 2018 Workshop: EndNote X8 – hantera dina referenser
29 nov 2018 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
17 dec 2018 Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
18 dec 2018 Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)