Forskarutbildningsprogram

This page in English

Karolinska Institutets (KI:s) forskarutbildningsprogram är tematiska och återspeglar stora forskningsområden vid KI. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter inom deras respektive forskningsområden för KI:s doktorander, och bidrar därigenom på ett signifikant sätt till att KI:s forskarutbildning håller en mycket hög kvalitet.

Kalender för KI:s forskarutbildningsprogram

Datum Event
22 feb 2018 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
27 feb 2018 Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser
01 mar 2018 PHSP seminarium: " Demography and possible links to public health – fertility, mortality and migration"
07 mar 2018 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
14 mar 2018 Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter
19 mar 2018 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
22 mar 2018 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
05 apr 2018 Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering
10 apr 2018 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
10 apr 2018 PHSP seminarium: "The study of mortality and mortality change, calculation of life expectancy"
12 apr 2018 Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information
19 apr 2018 Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser
03 maj 2018 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
08 maj 2018 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
08 maj 2018 PHSP seminarium: "Population aging and health"
15 maj 2018 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
17 maj 2018 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
22 maj 2018 Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
23 maj 2018 Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
29 maj 2018 Workshop: Biomolekylära "genombrotts-databaser"