Forskarutbildningskurser vid andra lärosäten

This page in English

Kurser vid SU, KTH och SSES

Forskarutbildningsurser vid Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet

För att uppmuntra och utöka samarbete mellan Stockholmsregionens lärosäten och för att kunna erbjuda doktoranderna ett brett kursutbud har rektorerna vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Karolinska Institutet enats om att länkar ska finnas mellan lärosätenas kursdatabaser.

De interna regler för ansökan och antagning till kurserna som finns vid respektive universitet gäller för alla intresserade doktorander.

Kurser på avancerad- och forskarnivå vid Stockholm School of Entrepreneurship

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) erbjuder interdisciplinära kurser inom ämnet innovation och entreprenörskap. SSES är ett gemensamt initiativ mellan KI, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet och Konstfack, som erbjuder en gemensam portfölj med kurser och andra träningsaktiviteter. Vid KI är Unit for Bioentrepreneurship (UBE) kompetenscenter för SSES, och ansvarig för kurserna som ges här.

Kurser vid andra medicinska fakulteter i Sverige

Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra universitet och högskolor både i Sverige och utomlands. Om kursen/erna motsvarar den/de kurser som ingår i den individuella studieplanen kan tillgodoräknande diskuteras med institutionens studierektor i forskarutbildning.

DoktorandForskarutbildningKurs