Forskarhandledarutbildning - Grundkurs

This page in English

Kursen är obligatorisk för den som ska registreras som huvudhandledare för en doktorand och inte tidigare har fört en doktorand till svensk doktorsexamen.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Under kursen ges många tillfällen till diskussion kring olika aspekter av handledarrollen. Deltagarna får en grundläggande kunskap om de regler som berör forskarhandledningen och hur olika faser och problem under utbildningen kan hanteras.

De moment som ingår i kursen är:

  • handledning - roller, ansvar och kommunikation
  • handledaren och några juridiska arenor
  • forskningsetik
  • mångfald och likabehandling
  • interkulturell kommunikation
  • forskarutbildningen på KI
  • lärandemål
  • regler för utbildning på forskarnivå vid KI
  • rekrytering av doktorander
  • ett enskilt skrivarbete

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier. Kursen omfattar fem heldagar bestående av föreläsningar varvade med grupparbeten samt ett enskilt skrivarbete.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått Webbkurs för forskarhandledare (webbkursen ska göras innan kursstart med godkänt resultat).

Vid fördelningen av kursplatser ges prioritet till de forskare som ännu inte varit huvudhandledare till minst en doktorand som avlagt svensk doktorsexamen och som kommer att registreras som huvudhandledare inom det närmaste halvåret.

Webbkurser

I kursen ingår två webbkurser: "Webbkurs för Forskarhandledare" och "Karolinska Institutet’s online course on equal treatment". Dessa ska genomföras innan kursstart.

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att huvudhandledare fr.o.m. den 1 april 2016 ska ha ett godkänt resultat från "webbkursen för forskarhandledare" som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Mer information om webbkurs för forskarhandledare

Antal deltagare

Kurserna kan maximalt ha 35 deltagare.

Kurser våren 2018

Kurs 1

Språk: Engelska
Kursdatum: 5-8 mars 2018
Plats: campus Solna
Anmälan är stängd
(anmälningsperiod: 15 sept. - 28 nov.)

Kurs 2

Språk: Engelsk
Kursdatum: 14-17 maj 2018
Plats: campus Flemingsberg
Anmälan är stängd
(anmälningsperiod: 1 dec.- 31 jan.) 

Kurser hösten 2018

Datum för hösten 2018 kommer att läggas ut under våren 2018.

Kurs 1

Språk: Engelska
Kursdatum: 24-27 september 2018
Plats: Campus Flemingsberg/Huddinge
Anmälan är stängd
(anmälan är öppen 2 februari - 30 april)

Kurs 2

Språk: Engelska
Kursdatum: 5-8 november 2018
Plats: Campus Solna
Anmäl dig här
(Anmälan öppen 2 maj - 5 augusti)

Kursledare

Kursledare

Helena Karlström

Telefon: 08-585 837 77
E-post: Helena.Karlstrom@ki.se

Kursledare

Markus Moll

Telefon: 08-585 896 86
E-post: Markus.Moll@ki.se

Kursledare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Kontakt

Handläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Forskarutbildning