Förseningar i pendelbussen 18 maj

Publicerat 2017-05-16 08:49. Uppdaterat 2017-05-19 06:49This page in English

Idag kommer det att vara förseningar på pendelbussen på grund av ett oljeutsläpp på Essingeleden.

Källa: Fastighetsavdelningen