Formativ bedömning, FBH18

This page in English

Kursdagar

27-28 sept, 17-18 okt, 5-6 nov och 19 eller 20 nov

Syfte

Syftet med kursen är att stödja universitetslärare/handledare att utveckla sin förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande.

Omfattning och förutsättningar

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier och omfattar 7 schemabundna dagar. Utöver detta tillkommer eget arbete, motsvarande ca 3 dagar, för inläsning av litteratur och genomförande av uppgifter. Möjlighet till nätuppkoppling under kursen behövs. Närvaro på schemabundna dagar är obligatorisk Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och landstingsanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till lärare/handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor) motsvarande t.ex PUL, PULK, PULD, PULS, GHP, GHPD eller HPK.

Kursens innehåll

  • Formativ bedömning och lärande
  • Formativ och summativ bedömning
  • Metoder och förhållningssätt vid formativ bedömning

Kursen tar sin utgångspunkt i lärarens egen undervisning/handledning och utveckling av densamma. Kursen baseras på teorier om studenters lärande, återkoppling, ett  reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare: ”…givande kurs med direkt användning i det praktiska arbetet.” ”Mycket bra kurs som fungerat som en energikick…” ”Mycket bra kurs, borde vara obligatorisk.”

Deltagarantal

Maximalt antal deltagare på kursen är 24 personer.

Anmäl dig här

Anmälan är öppen från 15 mars

Meritering

Kursen räknas som meriterande och godkänns vid ansökan om docentur eller anställning som universitetsadjunkt/universitetslektor vi KI. Kursen ger dock inte högskolepoäng utan motsvarar två veckors högskolestudier. Efter avslutade studier får godkänd deltagare ett kursintyg. För den som önskar tillgodoräkna sig kursen som en del i forskarutbildning ska ansökan om detta och registrering av poäng göras via studierektor vid den egna institutionen.

Kursledare

Adjunkt

Ann-Kristin Sandberg

Telefon: 08-524 836 60
Enhet: Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
E-post: Ann-Kristin.Sandberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

E-post: karin.wrango@ki.se

HandledareKursLärarePedagogik