Förlängning av Molekylärbiologiavtalen

Publicerat 2017-11-01 12:09. Uppdaterat 2017-11-23 10:14

KI:s nuvarande molekylärbiologiavtal, som hanteras och upphandlas av KTH, har blivit förlängd till och med 31 december 2017. Fyra leverantörer inom avtalet har förlängts bara till och med 30 november 2017.

De fyra leverantörerna vars avtal utgår den sista november är:

  • Qiagen AB
  • Techtum Lab AB
  • TAG Copenhagen A/S
  • Science Imaging Scandinavia AB

När ramavtalen har gått ut, dvs. efter den 31 december, respektive 30 november gäller följande regler för inköp inom molekylärbiologi:

  • Alla inköp måste ske genom en direktupphandling
  • Ni behöver inte göra avsteg från ramavtalen
  • Direktupphandlingarna ska dokumenteras precis som vanligt, dvs. om kostnaden överstiger 100 000 SEK enligt det gällande regelverket

Mer information om direktupphandlingar.

Förlängningarna på avtalen finns i KI:s avtalskatalog. Fram tills att de nuvarande ramavtalen går ut kan du köpa produkter i e-handeln som vanligt.

Egna ramavtal för KI under upphandling

Enheten för inköp och upphandling håller just nu på att upphandla egna ramavtal inom molekylärbiologi, eftersom KI inter kommer att ingå i KTH:s nya avtal. Vi räknar med att våra ramavtal kommer att vara på plats under våren 2018.

Länkar

Administration