Förlängd deadline - Intresseanmälan för uppdrag som KI:s vetenskapliga koordinator för samarbete med NIH (forskarutbildningssamarbete inom neurovetenskap)

Publicerat 2018-01-24 12:16. Uppdaterat 2018-01-24 12:30This page in English

Karolinska Institutet (KI) har sedan 2001 ett institutionaliserat samarbete med National Institutes of Health (NIH) i USA avseende programmet ”The Graduate Partnership Program in Neuroscience between KI and National Institutes of Health”. Programmet är KI:s största internationella samarbete på forskarutbildningsnivå med över 35 examinerade studenter (PhD) och många handledare vid både KI och NIH involverade. Programmets kärna är gemensamma forskningsprojekt mellan en P.I. vid KI och en P.I. vid NIH som tillsammans handleder en doktorand. Doktoranden tillbringar växelvis tid vid både KI och NIH och skall spendera minst 18 månader vid vardera institutionen. För mer information om KI-NIH-programmet, se www.ki.se/nih

Under 2017 tecknades ett nytt avtal mellan KI och NIH med överenskommelse om förnyat samarbete för ytterligare en femårsperiod. Då en av våra två vetenskapliga koordinatorer för samarbetet fr.o.m. årsskiftet går över till ny tjänst söker vi därför efter en ny vetenskaplig koordinator som tillsammans med den andra vetenskapliga koordinatorn på KI samt administrativa dito ska arbeta med och vidareutveckla programmet.

Programmet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och här finns en chans att knyta värdefulla kontakter med en av världens starkaste forskningsinstitutioner.

Uppdragsbeskrivning

I uppdraget som vetenskaplig koordinator ingår att

  1. samordna och utveckla programmet i samråd med programkoordinator och administrativ koordinator vid NIH, administrativ koordinator vid KI, samt KIs dekan för forskarutbildning,
  2. delta i intervju- och urvalsprocessen av potentiella doktorander som är rekryterade via NIH,
  3. upprätthålla regelbunden kontakt med handledare och doktorander inom programmet,
  4. delta i planering och genomförande av vetenskapligt symposium mellan KI och NIH när det arrangeras vid KI,
  5. övriga vanligt förekommande arbetsguppgifter vid programkoordination.

Intresseanmälan

Om du tycker att detta uppdrag verkar intressant så är du välkommen med din intresseanmälan med följande underlag bifogat (max 750 ord/2 A4 exklusive CV):

  1. Kort beskrivning om varför du är intresserad av uppdraget
  2. Kort beskrivning om tidigare erfarenhet av samarbete KI-NIH (handledarskap till tidigare doktorander inom programmet, andra samarbeten med NIH etc.)
  3. CV och information om anställning/anknytning till KI (bör vara anställning/anknytning som sträcker sig minst ett år framåt i tiden).

Vi ser helst att du uppnått docentkompetens vid ansökningstillfället. Uppdraget sträcker sig inledningsvis över två år.

Ersättning utgår från Styrelsen för forskarutbildning för kostnader för resa och uppehälle vid gemensamt symposium KI-NIH vilket vanligtvis äger rum var tredje termin vid KI, och var tredje termin vid NIH i Washington D.C., USA.

Slutgiltigt beslut om uppdraget som vetenskaplig koordinator tas av dekan för forskarutbildning, professor Marianne Schultzberg.

Har du frågor om programmet är Du välkommen att kontakta nuvarande vetenskapliga koordinatorer, docent Pia Steensland, e-post: pia.steensland@ki.se och docent André Fisahn, e-post: andre.fisahn@ki.se samt administrativ koordinator Johanna Diehl, e-post: johanna.diehl@ki.se

Välkommen med Din intresseanmälan inklusive underlag i enlighet med a-c ovan i en PDF-fil till johanna.diehl@ki.se senast måndag den 29 januari, 2018.

Med vänliga hälsningar,

Marianne Schultzberg

Dekan för forskarutbildning

Internationellt