Fördröjd leverans av inkommande e-post under ca 2 timmar kvällstid 2/11

Publicerat 2017-10-26 10:45. Uppdaterat 2017-11-06 07:24This page in English

KI:s leverantör av skräpposthanteringssystem (Sunet) kommer att göra ett underhållsarbete under kvällen torsdag 2 november vilket innebär fördröjd leverans av inkommande e-post under ca 2 timmar kl 19:00-21:00.

E-posten kommer alltså att levereras men kommer att bli fördröjd med 1-2 timmar.

Administration