För dig som forskar

This page in English

På den här sidan har vi samlat länkar och genvägar till information riktat till dig som är verksam inom forskning vid Karolinska Institutet. 

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Fler 80-åringar med diastolisk hjärtsvikt kan behandlas med RAS-blockerare
Association between renin-angiotensin system inhibitor use and mortality/morbidity in elderly patients with heart failure with reduced ejection fraction: a prospective propensity score-matched cohort study, Savarese G, Dahlström U, Vasko P, Pitt B, Lund LH, European Heart Journal, October 2018.

Inget stöd för hypotesen GABA/glutamat-obalans vid autism
GABAA receptor availability is not altered in adults with autism spectrum disorder or in mouse models, Horder J, Andersson M, Mendez MA et al., Science Translational Medicine, October 2018.

Mikromiljön i hela hudkostymen störd hos psoriasispatienter
A skewed pool of resident T cells triggers psoriasis-associated tissue responses in never-lesional psoriasis skin, Gallais Sérézal I, Hoffer E, Ignatov B, Martini E, Zitti B, Ehrström M, Eidsmo L, Journal of Allergy and Clinical Immunology, September 2018.