För dig som forskar

This page in English

På den här sidan har vi samlat länkar och genvägar till information riktat till dig som är verksam inom forskning vid Karolinska Institutet. 

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Oväntad funktion hos fission 1-gen i människa: blockerar mitokondriell fusion
Human Fis1 regulates mitochondrial dynamics through inhibition of the fusion machinery, Yu R, Jin S-B, Lendahl U, Nistér M, ZhaoJ , The EMBO Journal, April 2019.

Fler patienter med hjärtstopp fick hjälp med förenklad hjärt-lungräddning
Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Standard Cardiopulmonary Resuscitation or Chest Compressions Only Before Arrival of Emergency Medical Services: Nationwide Study During Three Guideline Periods, Riva G, Ringh M, Jonsson M, Svensson L, Herlitz J, Claesson A, Djärv T, Nordberg P, Forsberg S, Rubertsson S, Nord A, Rosenqvist M, Hollenberg J, Circulation, April 2019.

Omdebatterad teori om NO-export från röda blodkroppar bekräftad
Hemoglobin β93 Cysteine is Not Required for Export of Nitric Oxide Bioactivity From the Red Blood Cell, Sun C-W, Yang J, Kleschyov A, Zhuge Z, Carlström M, Pernow J, Wajih N, Isbell TS, Oh J-Y, Cabrales P, Tsai A, Townes T, Kim-Shapiro DB, Patel RP, Lundberg JO, Circulation, March 2019.