För dig som forskar

This page in English

På den här sidan har vi samlat länkar och genvägar till information riktat till dig som är verksam inom forskning vid Karolinska Institutet. 

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Kronisk njursjukdom kopplas till ökad risk för aortastenos
Kidney Dysfunction and the Risk of Developing Aortic Stenosis, Vavilis G, Bäck M, Occhino G, Trevisan M, Bellocco R, Evans M, Lindholm B, Szummer K, Carrero JJ, JACC, January 2019.

Tourettes och tics kopplas till hög risk för hjärtkärlsjukdom
Association of Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorder With Metabolic and Cardiovascular Disorders, Brander G, Isomura K, Chang Z, Kuja-Halkola R, Almqvist C, Larsson H, Mataix-Cols D, Fernández de la Cruz L, JAMA Neurology, Januray 2019.

Vanliga läkemedel för fysiska åkommor kan hjälpa även mot psykisk sjukdom
Repurposing HMG-CoA reductase inhibitors, L-type calcium channel antagonists and biguanides for psychiatric symptoms in serious mental illness: a within-individual cohort study in national Swedish data, Hayes JH, Lundin A, Dal H, Lewis G, Wong I, Osborn DPJ, Dalman C, JAMA Psychiatry, January 2019.