För dig som är medarbetare på KI SÖS

Här hittar du som anställd eller anknuten information som är specifik för ditt arbete vid institutionen och Sös. Övergripande information finns på Medarbetarportalen och på Södersjukhusets intranät.