För dig som är KI ELN superuser

This page in English

Varje forskargrupp ska ha en superuser

Varje forskargrupp ska ha en eller flera superusers (administratör/-er), vanligen räcker det med två för en mellanstor forskargrupp. Varje superuser får behörighet att logga in i ElnAdminWeb (för inloggning se nedan).

Vad gör en superuser?

En superuser skapar och hanterar projekten inom forskargruppen och rättigheterna inom dessa projekt för gruppens KI ELN användare. Superusern kan också ge rättigheten till KI ELN användare att skapa templat/mallar som är publika inom forskargruppen. Detaljerna för detta beskrivs i superusermanualen.

Det är bra om superusern har god datavana.

Byta superuser

Vid byte av superuser är det viktigt att den "gamla" och "nya" superusern överlappar varandra. Detta för att den "gamla" superusern ska kunna överföra asministrationsrättigheterna i alla projekt till den "nya" superuser. Om inte detta görs i rätt ordning riskerar gruppen att förlora administratörsrättigheterna till projekten.

  1. Fyll i och skicka in en ansökan där den" nya" superusern anges.
  2. Den "gamla" ger den "nya" superusern permission "Administrate" i alla projekt.
  3. Den "gamla" superuser lär upp den "nya" superusern.
  4. Den "gamla" superusern tas bort (först ur projekten och sedan ur gruppen med en ansökan).

Detta gäller även om den "gamla" superusern inte längre kan vara superuser och ett byte sker utan att den "gamla" superusern tas bort. Planera därför inför semester, föräldraledighet och dylikt så att det alltid finns en superuser som kan administrera alla projekt.

Ta bort användare ur ELN gruppen

Instruktioner för hur man tar bort en användare ut gruppen i ELN hittas antingen i superuser manualen eller här.