Följ rektors institutionsbesök

This page in English

Rektor Ole Petter Ottersen, besökte under oktober och november 2017, tillsammans med prorektor Karin Dahlman-Wright och universitetsdirektör Per Bengtsson, samtliga KI:s institutioner, utom KI DS som kommer att få besök i februari 2018.

Institutionerna hade själva valt upplägg för besöket, men det var viktigt för KI:s ledning att få träffa både institutionsledning och medarbetare i verksamheten. Mötesformerna varierade mellan stormöte, forskningspresentationer, rundvandring i labb-/institutionsmiljö och möten med institutionernnas ledningsgrupper. Syftet med turnén har varit att få möta medarbetarna, ta del av institutionernas styrkor, möjligheter och utmaningar. Fokus har varit att få fram underlag till det kommande arbetet med Strategi 2030 samt att främja arbetsglädje och den interna stoltheten på KI.

Bilden av ett universitet med en hel del olika men också flera gemensamma utmaningar har växt fram. Intrycket av ett KI som har engagerade och kompetenta medarbetare, stark forskning och ett starkt varumärke är genomgående. Nu fortsätter det viktiga arbetet med att gå från ord till handling och skapa den strategi som ska utgöra grunden för KI:s framtida verksamhet.

Här följer ett urval av intryck från några av de medarbetare som deltagit samt bilder från respektive institutionsbesök.

"Institutionsbesök är jättebra - men ännu viktigare är att skapa möten och dialoger med de juniora forskarna och framtida forskargruppsledarna."

"Upp till bevis! Många bra ord som nu ska tas till handling."

"Viktigt med besök på "verkstadsgolvet" för insikt om såväl framgångar som problem. Skapar bättre möjligheter för förankring och förståelse för strategi- och visionsarbete."

"Relevanta och mycket intressanta diskussioner och frågeställningar.

"Thank you for coming to us and listening! It was refreshing and motivating to listen to you! Your answers are very good, please do all you can to follow through on them. Please come back again soon. Please try to make yourself more available and visible than predecessors."

Öppen diskussion med medarbetare och doktorander på CMB. Foto: Kommunikationsavdelningen

Länkar

AdministrationCampusOrganisation