FN:s globala mål uppmärksammades på cykeldagen

Publicerat 2018-06-04 11:00. Uppdaterat 2018-06-07 10:45
logo-vertical.png

I samband med cykeldagen uppmärksammade vi de globala målen för hållbar utveckling. Maria Hagströmer föreläste om fysisk aktivitet och hållbar utveckling och Daniel Helldén om hur Stockholm är på väg mot att bli en cykelstad i världsklass.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, som innefattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla delar av samhället behöver bidra till dessa mål. Några delar av Friskvårdens arbete är direkt kopplade till några av de globala målen. Vi arbetar t e x med att förbättra hälsa och välbefinnande, uppmuntrar till cykeln som transportmedel och ställer miljömässiga och sociala krav i enlighet med hållbar upphandling. Vi ser det dessutom som vårt ansvar att sprida kunskap om dessa.

Hur cykeln kan bidra till de globala målen

Maria Hagströmer på Cykeldagen Campus Flemingsberg

 

Daniel Helldén på Cykeldagen Campus Solna

 

Länkar

Fysisk aktivitetHållbar utveckling