Fjärde tilldelningen av medel för utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare (2017)

This page in English

Styrelsen för forskning (FS) har beslutat om medel för åtta anställningar som forskarassistent, åtta anställningar som forskare (forskarassistentförlängning) samt åtta anställningar som forskare. Denna strategiska satsning görs för fjärde året i rad och avser att rekrytera juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare.

Som forskarassistent tilldelas medel till följande (i bokstavsordning):

Jean Hausser

Armin Lak

Michael Landreh

Fabricio Loayza Puch

Ben Murrell

Isabel Poschke

Björn Reinius

Pete Williams

Antalet behöriga sökande var 158 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i fyra år.

Som forskare (forskarassistentförlängning) tilldelas medel till följande (i bokstavsordning):

Niklas Björkström

Jonathan Coquet

Nicola Crosetto

Fredrik Lanner

Jenny Mjösberg

Erik Norberg

Helin Norberg

Eduardo Villablanca

Antalet behöriga sökande var 20 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i två år.

Som forskare tilldelas medel till följande (i bokstavsordning):

Samir El Andaloussi

Liv Eidsmo

Fang Fang

Marianne Farnebo

Anita Göndör

Björn Högberg

Ola Larsson

Anna Rising

Antalet behöriga sökande var 92 st. Medlen omfattar 1200 tkr per år i fem år.

I det fall en tilldelad tackar nej, kommer en person på respektive reservlista att erbjudas medel.