Felanmälan lokaler SÖS

Felanmälan eller beställning sker via Locums webbtjänst eller direkt till Locums kundtjänst. Uppgifter du behöver ha till hands:

  •  Användarnamn som finns i Södersjukhusets hyresgästpärm (organisatoriskt HSA-ID)
  • Karmnummer (står på dörrens högra hörn)
  • Beskrivning av fel/behov

Logga in på http://portal.locum.se/Login.aspx

Gå därefter in på Fastighetsdrift > Felanmälan Drift för att felanmäla eller beställa.

När du har felanmält ditt ärenden, kan du via rullistan Aktuella felanmälningar längst ned på sidan, följa statusen på ditt ärende. Här kan du också se historiska ärenden som är klarmarkerade.

Telefon: 08-123 172 00
E-post: kundtjanst.locum@sll.se