Felanmälan ANA 8

This page in English

Har något gått sönder?

  • Husrelaterade felanmälningar ska ske till Akademiska Hus. Här felanmäler du till Akademiska Hus, Alfred Nobels Allé 8.
  • Framtida laboratorierelaterad felanmälan ska ske till utsedda labmanagers.
  • Felanmälan av AV-utrustning & andra elektroniska tillbehör i mötesrummen görs till AV-support Huddinge, telefon: 08-524 877 70 eller email: av-support-huddinge@ki.se
  • Felanmälan av kontorsinredning görs för närvarande till Fastighetsavdelningen. Gör felanmälan till din avdelningsadministratör så vidarebefordrar den personen detta till FA.
  • Felanmälan av dörrbladsläsarna görs för närvarande till väktare, tel. 524 860 60.