FAQ - gällande posthantering

Här vi har samlat ihop de viktigaste frågorna gällande posthantering.

Om du har ytterligare frågor så kan du mejla internposten@ki.se.

 Var går viktgränsen för in- och utrikes brev?

   2 kg.

Vart kan man skicka internpost?

KI Solna och Huddinge, KS Solna och Huddinge.

Hur får en institution (avdelning) ett nytt kundnummer?

Fyll i "Beställa ett nytt kundnummer" blanketten under "Dokument"och mejla den till KI's internpost.

Jag vill skicka svarspost. Hur ska jag gå till väga?

Om du redan har ett kundnummer kan du uppdatera det till svarpost.
Svarspostabonnemanget kostar 1395 kronor/kalenderår.
Om du inte har kundnummer får du beställa ett nytt med svarspostuppdatering.
I bägge fallen får du kontakta KI:s internpost.
          
Obs! Svarspost gäller både in- och utrikesbrev, fast med olika utformning av kuvert.
För tryck av svarspostkuvert kontaktar du E-print.

          Kan man skicka svarspost från utlandet?
          Det går att skicka svarspost från utlandet, men då gäller en annan
          utformning av svarspostkuvert.
          Se PostNords hemsida.

Vilka mått gäller för brev och paket?

Finns det möjlighet att ni lagrar vår post under en viss period?

Vi kan lagra er post och köra ur den lagrade posten när ni är t.ex. tillbaka från semester.
Gällande lagring av post för vissa grupper inom storinstitutioner kontakta den som är postansvarig vid institutionen.

Hur länge till får använda den sk. gula boken för rekommenderade brev?

 Gula boken gäller inte längre. Använd PacSoft programmet för utskrift av följesedlar.

Hur kan man skicka rekommenderat brev efter den 1 januari 2013?

Alla typer av PostNords följesedlar kan man printa ut i PostNords utskriftsprogram (Pacsoft)

Får man skicka paket med torris i?

Så här skriver PostNord:
Angående torris som har UNnummer 1845 omfattas INTE av ADR-S, dvs ingen märkning är nödvändig och ingen extra dokumentation krävs och det finns inga som helst restriktioner men det kan vara bra att skriva torris som innehåll på fraktsedeln.
Det går bara att skicka det inom landet och paket med torris flygs absolut inte, det går inte heller att skicka det till Gotland, vi tillåter inte befordran av torris till Gotland, då torris klassificeras som farligt gods enligt IMDG, som är sjöfartens motsvarighet till ADR.

Hur skickar man paket?

För att skicka paket (rekommenderat brev eller EMS ) krävs det att man mar ett kudnummer hos PostNord och är registrerad användare av deras utskriftsprogram för följesedlar (Pacsoft).
Du printar själv ut dina egna följesedlar och fäster dem på försändelserna.