Fakultetsnämnden

This page in English

Fakultetsnämnden har från den 1 januari 2019 det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på KI. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Styrelse