Facksektionen ST:s arbetsplatsombud

Arbetsplatsombuden är vår viktigaste länk ut till våra medlemmar och väljs vart tredje år på varje institution.

Det är Facksektionen ST på KI:s mål att varje institution har två eller flera arbetsplatsombud.

Dessa personer är valda av medlemmarna på respektive arbetsplats att vara arbetsplatsombud under perioden 2017-2019.
Ser ni något som inte stämmer här, var vänlig och ta kontakt med Niklas Andersson.

KI Campus Solna

C1: Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum - MTC
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

Laboratorieassistent

Gunnel Brolin

Telefon: 08-524 810 63
Enhet: KCTT
E-post: Gunnel.Brolin@ki.se

 

 

C2: Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik - MBB
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Laboratoriesamordnare

Venus Azhary

Telefon: 08-524 899 38
Enhet: Neuro Svenningsson
E-post: Venus.Azhary@ki.se

 

 

C3: Institutionen för Fysiologi och Farmakologi - FyFa
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

 

 

C4: Institutionen för Neurovetenskap - Neuro
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service
E-post: Magnus.Ana@ki.se

 

 

C5: Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi - CMB
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service
E-post: Magnus.Ana@ki.se

 

 

C6: Institutet för Miljömedicin - IMM

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

 

 

C7: Instutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik - LIME
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service
E-post: Magnus.Ana@ki.se

 

 

C8: Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik - MEB

Ekonomisamordnare

Ann Almqvist

Telefon: 08-524 861 99
Enhet: C8.Administration.Ekonomi
E-post: Ann.Almqvist@ki.se

 

 

UF: Universitets Förvaltning

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service
E-post: Magnus.Ana@ki.se

 

 

CB: Karolinska Institutet Bibliotek - KIB

Bibliotekarie

Lotta Mathiesen

Telefon: 08-524 840 10
Enhet: Undervisning & handledning
E-post: Lotta.Mathiesen@ki.se

IT-tekniker

Peter Jörlebo

Telefon: 08-524 840 42
Enhet: Enheten för Drift & Service
E-post: Peter.Jorlebo@ki.se

Skrivpedagog

Bodil Moberg

Telefon: 08-524 836 01
Enhet: Undervisning & handledning
E-post: bodil.moberg@ki.se

 

 

KM: Komperativ Medicin

Laboratorieassistent

Gunnel Brolin

Telefon: 08-524 810 63
Enhet: KCTT
E-post: Gunnel.Brolin@ki.se

Caroline Lindqvist

Malin Ahlqvist

 

 

KI Karolinska Sjukhuset

K1: Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi - MMK

Biomedicinsk analytiker

Elisabeth Noren-Krog

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Elisabeth.Noren-Krog@ki.se

 

 

K2: Institutionen för Medicin, Solna - MedS
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

 

 

K6: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa - KBH
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Skrivpedagog

Bodil Moberg

Telefon: 08-524 836 01
Enhet: Undervisning & handledning
E-post: bodil.moberg@ki.se

 

 

K7: Institutionen för Onkologi-Patologi - OnkPat

Administratör

Helen Eriksson

Telefon: 08-524 823 38
Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: helen.eriksson@ki.se

 

 

K8: Institutionen för Klinisk Neurovetenskap - CNS

Laboratoriesamordnare

Venus Azhary

Telefon: 08-524 899 38
Enhet: Neuro Svenningsson
E-post: Venus.Azhary@ki.se

 

 

K9: Institutionen för Folkhälsovetenskap - PHS
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service
E-post: Magnus.Ana@ki.se

 

 

D1: Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyd sjukhus

Postmottagare: Lena Gabrielsson

 

 

KI Flemingsberg-Södersjukhuset

H1: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle - NVS

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

Utbildningssamordnare

Linda Rydmell

Telefon: 08-524 839 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: linda.rydmell@ki.se

 

 

H2: Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära - BioNut

Laboratorieansvarig

Birgitta Lindqvist

Telefon: 073-209 83 12
Enhet: Katajisto
E-post: Birgitta.Lindqvist@ki.se

IT-tekniker

Anders Lindholm

Telefon: 08-524 810 12
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Anders.Lindholm@ki.se

 

 

H5: Institutionen för Laboratoriemedicin - Labmed

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Christina Hammarstedt

Telefon: 08-524 846 25
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Christina.Hammarstedt@ki.se

 

 

H7: Institutionen för Medicin, Huddinge - MedH
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

 

 

H9: Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik - CLINTEC
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

 

 

Institutionen för Odontologi - DentMed | Universitetstandvården

Handläggare

Giulia Grillo Mikrut

Telefon: 08-524 867 90
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: giulia.grillo.mikrut@ki.se

Tandsköterska

Marianne Johansson

Enhet: OV.Oral diagnostik
E-post: Marianne.Johansson@ki.se

Tandsköterska

Johanna Karro

Telefon: 08-524 888 01
Enhet: OV.Klinikstöd
E-post: Johanna.Karro@ki.se

Receptionist

Desirée Helmerson

Enhet: OV.Klinikstöd
E-post: desiree.helmerson@ki.se

 

 

S1: Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset - KI SÖS

Utbildningsadministratör

Eva Hjertquist Duräng

Telefon: 08-524 875 51
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Eva.Hjertquist.Durang@ki.se

Utbildningsadministratör

Katarina Wahlstedt

Telefon: 08-524 875 02
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: katarina.wahlstedt@ki.se