Fackliga organisationer

This page in English

Vid KI finns ett antal personalorganisationer för att tillvarata medlemmarnas intressen. Personalorganisationerna OFR, Saco, och SEKO har två representanter var i den centrala samverkansgruppen.