Exit poll: Doktorander på KI är nöjda med sin forskarutbildning

Publicerat 2018-05-08 13:47. Uppdaterat 2018-05-08 13:49This page in English

Resultaten från doktorandernas Exit poll för 2017 är nu sammanställda, och 90 procent uppger att de är nöjda med sin forskarutbildning.

–Det gläder mig särskilt att allt fler doktorander uppger att de skulle rekommendera sina handledare till presumtiva doktorander. Våra ansträngningar har gett resultat, även om det fortfarande finns aspekter som kan bli bättre. Att arbeta för att stärka universitetets forskarutbildningsmiljöer och minska utsattheten för enskilda doktorander är ett fortsatt högprioriterat område för Styrelsen för forskarutbildning, säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

Rapport: Exit poll för doktorander - resultat från 2017

Mer information om Exit poll samt rapporter från tidigare år

ForskarutbildningUtvärdering