Enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje

This page in English

Enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje utgör den organisatoriska basen för det nationella forskningssamarbetet Swetox.

Swetox – Swedish Toxicology Sciences Research Center – är ett samarbete mellan elva svenska universitet inom toxikologisk forskning och utbildning.

Toxikologi