Ekonomigruppen ANA 8

Ekonomigruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners ekonomer samt ACs och har som uppdrag att se över de ekonomiska aspekterna med tyngdpunkt på fördelning av kostnader mellan institutionerna.

Institutionen för laboratoriemedicin

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

Redovisningsansvarig

Lena Wallin

Telefon: 08-524 837 57
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Lena.Wallin@ki.se

Institutionen för medicin, Huddinge

Administrativ chef

Klas Karlsson

Telefon: 08-524 833 02
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Klas.Karlsson@ki.se

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Institutionen för Odontologi

Ekonomichef

Åsa Diberius

Telefon: 08-524 838 98
Enhet: Administrativa avdelningen
E-post: Asa.Diberius@ki.se