Ekonomi vid KI DS

Här får du som är medarbetare vid KI DS var på de vanligaste frågorna rörande ekonomi.

Avtal och överenskommelser

Avtal som rör ekonomi (läkemedelsprövning, fakturering av lön, rekvirering av medel etc.) administreras av Thomas Pettersson.

Prefekten är firmatecknare och skriver under alla avtal. Avtal med belopp över 100.000 kr undertecknas också av universitetsdirektören.

Är det ett nytt avtal skapas även ett nytt projektnummer. Det är av största vikt att alla avtal eller överenskommelser blir diarieförda och upplagda i avtalsreskontran, för hjälp med detta kontakta Thomas Pettersson.

Betalkort

Institutionen har inget gemensamt betalkort. KI har avtal med Eurocard (och American Express) för företagsupphandlade privatkort. Kortinnehavaren, som har personligt betalningsansvar, får fakturan för betalning. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto.

Mer om betalkort.

EA-servicekontor

KI DS har ett avtal med EA-servicekontor vid KI:s centrala ekonomiavdelning, gällande viss ekonomi­administration, som fakturering av medel, utbetalning av utlägg, inbetalningar från leverantörer och till EPN.

Thomas förser dem med underlag för dessa arbetsuppgifter. 

Inbetalning till EPN

EA-servicekontor är behjälpliga med inbetalning till Etikprövnings­nämnden (EPN). Var vänlig att skicka ett mail till ea-servicekontor@ki.se där du uppger:

 • belopp som ska betalas in
 • projektnummer som ska bära kostnaden
 • ev tidigare diarienummer vid komplettering av ansökan
 • kopia av första sidan av ansökan, där projektets titel framgår

Fakturering/rekvirering av medel 

För fakturering/rekvirering av medel över 5000 kr måste det finnas ett diariefört avtal. Var vänlig att kontakta Thomas Pettersson och uppge:

 • diarienummer
 • projektnummer
 • totalt belopp
 • adress till den som ska betala
 • referens
 • kontaktuppgifter. 

Thomas vidareförmedlar uppgifterna till EA-servicekontor som ställer ut fakturan och bokför pengarna på rätt projekt.

Fakturor

Fakturor som ska betalas med KI-medel måste vara ställda till KI:s fakturaadress. Fakturor med annan fakturaadress kan ej betalas med KI-medel!

Alla fakturor ska skickas med post till KI:s fakturaadress och därefter skannas de in i det elektroniska fakturahanteringssystemet. Observera att du alltid måste uppge en giltig referens (ZZ-kod) på fakturan. Saknar du ZZ-kod, kontakta inkop@kids.ki.se

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Inbetalningar till KI DS

Vid inrikes in- och utbetalningar används KI DS bankgiro 5310-6043 i Danske Bank. Glöm inte att ange ditt namn samt vilket projekt som pengarna ska bokföras på

Betalningar till/från utlandet:

 • SEB Kontonummer: 5439-10 284 33
 • IBAN: SE37 5000 0000 0543 9102 8433
 • SWIFT/BIC (Bank Identifier Code):ESSESESS
 • VAT-nummer: SE-202100297301

Kontakt

Redovisningsansvarig

Thomas Pettersson

Telefon: 08-123 564 92
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: thomas.pettersson@ki.se

Länkar