Dokumenthantering drupal externwebben

This page in English

Här beskrivs hur du laddar upp dokument i systemet, länkar till dem, samt hur du namnger och byter ut och raderar dokument.

Länka till ett befintligt dokument

Länka i brödtext

 1. Markera den text som ska länkas.
 2. Gå till Linkit/länk-ikonen.
 3. Börja skriv in dokumentets namn och välj rätt dokument.
 4. Här är det viktigt att vi har namngett dokumenten begripligt, se nedan under Namnge dokumentet. 

Länka i fältet Documents

Längst ner på Page finns ett fält där du kan länka till redan uppladdade dokument.

 1. Börja skriv dokumentets namn i fältet och välj sedan rätt dokument. 
 2. När länken skrivs ut på sidan kommer dokumentes namn att hämtas, varför det är viktigt att dokumentet har ett begripligt namn, se nedan under Ladda upp ett dokument.

Ladda upp ett dokument

Börja alltid med att kolla om dokumentet kanske redan finns uppladdat i systemet, se ovan!

För att ladda upp ett nytt dokument, gör så här:

 1. Gå till My workbench
 2. Klicka på fliken Create content
 3. Gå till Create media
 4. Klicka Upload Media

Ladda upp en fil

 1. Här kan du nu ladda upp den fil du önskar.
 2. Klicka Submit när du är klar.

Namnge dokumentet

I nästa steg ska du byta namn på dokumentet. Namnbytet är viktigt av tre skäl:

 • Namnet utgör den länk som visas i sökresultatet på en sökning i Google eller i KI:s egna söktjänst.
 • Namnet blir länkens namn om du använder funktionen ”Documents” längst ner på en page eller en news article.
 • Ett bra namn gör det lättare att hitta dokumentet i systemet när du behöver länka in det till en sida.

Ersätta och ta bort dokument

Ersätta dokument

När du laddat upp ett dokument och exempelvis vill ersätta det med en senare version, så ska du ersätta dokumentbehållaren med en ny fil – filen byts ut men länken (URL:en) till dokumentet bibehålls. Gör så här:

 1. Gå till my workbench
 2. Välj fliken File List.
 3. Söka fram ditt dokument och klicka edit.
 4. Ladda upp den aktuella filen här och spara. Den gamla filen raderas automatiskt från systemet.

Ta bort gamla dokument

För att ta bort inaktuella filer, gör som ovan men välj alternativet Delete. Filen tas bort och är inte längre sökbar.

Som redaktör kan du inte radera filer eller dokumentbehållare som du inte själv laddat upp.

Webbpublicering